Nieuws

Eerste tureluurei 2020 Fryslân al op 30 maart gevonden

Al op 30 maart is het eerste ei van de tureluur in Fryslân gevonden! Zo vroeg dat we er in het systeem eigenlijk overheen gekeken hadden, omdat we het nog niet verwachten. Wytze Meinsma vond tussen Tsjom en Spannum wel degelijk twee nesten tureluur op de 30e maart, één met een twake en één met een trijke zelfs!

 

Het vinden van een nest van de tureluur is geen gemakkelijke opgave, het is vaak goed verborgen. Zo goed, dat alleen een draai in het gras soms een aanwijzing geeft. De eitjes zijn wat kleiner dan die van de kievit, ook de tureluur legt door tot het broedsje (4-tal) vol is voor het broeden begint.

 

Foto tureluur: Herman Postma, foto broedsje: archief BFVW

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden