Nieuws

Voordracht Frans Kloosterman als voorzitter BFVW

Op de algemene ledenvergadering van de Bond Friese VogelWachten (BFVW), zal de heer Frans Kloosterman uit Boijl worden voorgedragen als nieuwe voorzitter. Als de ALV instemt met de voordracht dan zal Kloosterman aftredend voorzitter Rendert Algra opvolgen.

Algra is twee termijnen van 3 jaar voorzitter geweest. Hij is opgetogen over de keuze van het bestuur voor kandidaat Frans Kloosterman. ‘Ik tink dat Frans hiel goed past bij de kultuer fan’e BFVW. Dy kultuer wurdt foarm jûn troch 3500 frijwilligers dy’t, ferbûn troch de leafde foar de natoer, te beskôgjen binne as types ‘rûge bast, geve pit’!

 De keuze voor een nieuwe voorzitter was voor de BFVW best een lastige. Niet door een tekort aan kandidaten maar juist door de hoge kwaliteit. ‘Eins wie der sprake fan in lúkseprobleem.’ stelt voorzitter Algra. ‘Oant oan it lêst ta wie der sprake van meardere tige geskikte kandidaten. Frans sprong der ûnder oare út troch syn entúsjasme. De sollisitaasjekommisje typearre him as in ‘minskenminsk’, in ferbiner dy’t tagelyk goed yn staat is om it nije gesicht te wurden fan’e BFVW.’.

Frans Kloosterman is in het dagelijks leven Programmamanager integrale aanpak ondermijning voor de Politie Noord Nederland. In de periode 2014 - 2018 was Frans voor het CDA Wethouder in de gemeente Weststellingwerf. Daarvoor had hij verschillende managementfuncties bij maatschappelijke organisaties. Frans is 54 jaar, getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Boijl. Frans kiest er bewust voor om zich naast zijn betaald werk ook in te zetten als vrijwilliger. ‘Ik begryp dat it foarsitterskap fan’e BFVW in stevige frijwilligersfunksje is, mei in behoarlik berop op myn tiid en fleksibiliteit. Mar dat ha ik der graach foar oer. Ik ha der in hiel soad sin oan!’ stelt Frans Kloosterman.

Tijdens de ALV van de BFVW op vrijdag 1 maart, a.s. in It Dielshûs in Wommels, zal Frans door het hoofdbestuur van de BFVW als enige kandidaat voor het voorzitterschap worden voorgedragen.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden