Nieuws

gebiedscoördinatoren BFVW 2019 bekend

De lijst met gebiedscoördinatoren van de BFVW 2019 is bijna rond. Alleen voor het gebied Noardelijke Fryske Wâlden Súd is nog een vacature voor gebiedscoördinator. Voor meer informatie over deze functie klik hier >>> .

Op donderdag 7 februari 2019 kwam het team van gebiedscoördinatoren op het bondsbureau in Wiuwert voor het eerst bijeen. De functie van gebiedscoördinator is niet nieuw bij de BFVW. Wel is de functie opnieuw door het BFVW-bestuur vastgesteld. De functie krijgt meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de nazorg in het broedseizoen te coördineren en te monitoren. Er zal nog meer contact zijn met nazorgcoördinatoren van lokale vogelwachten. Bovendien zal er in het seizoen regelmatig afstemming met agrarische collectieven en andere betrokkenen zijn. Allemaal bedoeld om de neergang van de weidevogelstand in Fryslân tot staan te brengen. 

Het team bestaat uit Johannes van Stralen, Wybe Jissink, Age de Jong, Klaas Jager, Doeke Korporaal, Gerard van Asselt, Inge van der Zee, Henk de Jong en vacature.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden