Nieuws

Gift van Rabobank voor vogelwacht Balk

Vanuit het Rabobank Coöperatiefonds heeft vogelwacht Balk een donatie gekregen van €1800,00 voor de aankoop van een waterpomp op zonne-energie. Deze waterpomp wordt gebruikt om in de omgeving van Balk meer vernatting mogelijk te maken. Vernatting zorgt voor meer en beter bereikbaar voedsel voor de weidevogels en hun kuikens. In samenwerking met boeren en beheerders worden greppels met water gevuld, dit trekt insecten aan en zorgt voor een vochtige, toegankelijke bodem.

Op de foto zien we het moment van overhandiging van de cheque. De heer Wierda van Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland schudt de hand van Pieter Veenstra, voorzitter van vogelwacht Balk. Rechts kijkt de penningmeester van de wacht, Jan Willem Kooistra, verheugd toe.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden