Nieuws

Huldiging vinder eerste kievitsei 2018 - Riemer Miedema

Vanochtend werd Riemer Miedema, vinder van het eerste kievitsei Fryslân, door de commissaris van de Koning Arno Brok gehuldigd. In aanwezigheid van gedeputeerde Johannes Kramer, de familie van Riemer, het bestuur van de BFVW, de vogelwacht Workum en vrienden en bekenden kreeg Riemer de Sulveren Ljip, de oorkonde en het vindersloon (€ 15,-) uitgereikt. Zijn aaisikersmaat Jesper de Vries, die bij de vondst aanwezig was, stond trots aan zijn zijde. De ceremonie vond plaats op de boerderij van familie de Vries. Een boer met hart voor de weidevogels.

Op vrijdagmiddag 16 maart om 18.03 uur begon het avontuur van Riemer en Jesper. Op een stuk land van boer de Vries nabij Heidenskip liepen de mannen tegen een ienke aan. Ze zochten volgens de regels contact met de BFVW. Die checkte de nazorgpas van de beide fjildmannen en het ei op versheid. Beide waren ondanks de kou dik in orde. Toen begon de telefoon in huize Miedema te rinkelen. De hele pers wilde het naadje van de kous weten. Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad hingen aan de lijn. Er volgden op vele telefoons in Fryslân pushberichten met dit “breaking news”.

Riemer Miedema is een echte fjildman met liefde voor de Fryske agrarische natuur. Al sinds zijn jonge jaren zet Riemer zich in voor het beschermen van (weide)vogels. Als actieve nazorger van vogelwacht Workum markeert hij nesten op meerdere plekken in zijn rayon. Altijd in overleg met de boer, want samen bereik je meer. Ook helpt hij bij wetenschappelijk onderzoek naar weidevogels in de regio. Riemer staat sinds vandaag in een illuster rijtje van vinders van het earste ljipaai in Fryslân.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden