Nieuws

Inzet weidevogeldrone 2021

De verschillende weidevogeldrones worden momenteel vollop gebruikt. Als onderdeel van de nazorg kan de weidevogeldrone ingezet worden om te monitoren. Er zijn in totaal 32 piloten beschikbaar verdeeld over zeven weidevogeldrones. Om de weidevogeldrone efficiënt in te zetten is het dringende advies om de weidevogeldrone tijdig in te zetten, dus niet als laatste redmiddel van de nazorg. Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met drone@bfvw.nl of rechtstreeks met de dronecoördinator Teade de Boer, 06-22198651. Voor het aanvragen van de inzet van de weidevogeldrone, wordt de onderstaande procedure gevolgd.

 

Aanvraagprocedure

Om het geheel te stroomlijnen is de volgende aanvraagprocedure van toepassing.

Optie 1; Indien een dronepiloot binnen de eigen Vogelwacht:

·         Nazorger benadert de dronepiloot

·         Piloot zoekt observer en reserveert de drone.

 

Optie 2: Indien géén piloot binnen de eigen vogelwacht

·         Aanvraag bij gebiedscoördinator BFVW, deze geeft het door aan coördinator drones.

·         Coördinator drones benadert piloten uit regio

·         Bevestiging reservering door de piloot

Indien op initiatief door ANV? Altijd via de gebiedscoördinator BFVW, die het bespreken met de lokale vogelwacht en de coördinator drones. Het kan niet zo zijn dat er zonder overleg met de lokale vogelwacht/nazorger wordt gevlogen in het kader van monitoring.

 

Piloten 2021

 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden