Nieuws

Kontaktjûn BFVW 2022 goed bezocht

Meer dan 120 mensen bezochten vrijdagavond 7 oktober de traditionele Kontaktjûn van de Bond Friese VogelWachten in it Dielshús in Wommels. Naast een aantal onderwerpen vanuit de BFVW, werd er door een drietal sprekers ook een belangrijke bijdrage geleverd.

René van Dam vertelde de aanwezigen over de ontwikkelingen in het droneproject van de BFVW. Naast de weidevogeldrones met een warmtebeeldcamera zijn er nu ook zelflerende drones in ontwikkeling. Deze drones kunnen ook overdag vliegen. René benadrukte dat deze ontwikkelingen een ondersteuning vormen van vrijwillige nazorg en zeker geen vervanging. Er werd door Henk de Jong kort stilgestaan bij het project Grutsk op ús Greidefûgels. In het afgelopen seizoen stond het thema 'rûge dong' (stalmest) centraal. Inmiddels doen meer dan 700 boeren mee aan de acties van Grutsk. Bijna alle vogelwachten zijn ook betrokken. 

Hierna was het woord aan Jetze Genee van de provincie Fryslân. Hij gaf duidelijk uitleg over het het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In de periode 2021-2027 kunnen boeren naast een basispremie ook aanspraak maken op een premie uit de zogenaamde ecoregeling. Veel meer info over dit onderwerp vindt u op https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023 . De presentatie van Jetze kunt u hieronder bekijken.

Hierna vertelde waarnemend voorzitter Henk Minkes de aanwezigen over de ontwikkelingen bij lokale vogelwachten. Bij het hoofdbestuur van de BFVW bestaan zorgen over de toekomst van sommige vogelwachten. In een werkgroep zullen concrete maatregelen worden ontwikkeld om deze wachten klaar te maken voor de toekomst. Hierbij wordt gedacht aan het intensiever ondersteunen van vogelwachten. Indien nodig en gewenst natuurlijk.

Aansluitend vertelde Eddy de Boer van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân over de actuele ontwikkelingen bij deze BFVW dochter. Het project Gruttoland (Murk Nijdam) is inmiddels afgerond. Net als het project Noordereiland bij Drachten. Als nieuw project is samenwerking met familie de Boer uit Tjerkwerd aangemerkt.  

En tot slot kwamen er goede voorbeelden (best practices) van lokale vogelwachten voorbij. Wietse Jan Dijkstra van vogelwacht Het Oud Bildt vertelde hoe deze vogelwacht nieuwe leden had geworven. Door actief in het wachtgebied met vogelhokjes te werken, groeide het aantal leden in een aantal jaren van 40 naar 160. Er werd samenwerkt met serviceclubs (rotary). Zo werd in een aantal gevallen een gratis nestkast weggegeven om mensen enthousiast te maken over het werk van de vogelwacht. Daarna kwam Eduard van der Hoek aan het woord over de werkwijze van vogelwacht Leeuwarden. Als nazorgcoördinator is hij een enthousiast boegbeeld die nazorg op 'commerciële' wijze aanstuurt. Zijn nazorgcompanen nemen vrienden en kennissen een middag mee het veld in en laten ze genieten van de agrarische natuur. Dit levert enthousiaste nieuwe vrijwilligers op. Ook is men in Leeuwarden geoefend in het enthousiastmeren van boeren in het wachtgebied. Alhoewel er in het wachtgebied weinig/geen mogelijkheden zijn voor vergoedingen vanuit Agrarisch Natuurbeheer (ANLb), zijn veel boeren actief bezig met weidevogelbeheer. Volgens Eduard is het een kwestie van 'klein beginnen, resultaat boeken en dan uitbouwen'. 

Na de vergadering was er nog ruimte voor een hapje en een drankje. De presentatie van deze avond vindt u hieronder. 

Meer informatie:
Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden