Nieuws

Kwartet eerste eieren van de hoofdsoorten is vol

In Fryslân zijn er vier weidevogelsoorten die een soort top 4 vormen van de weidevogels. De zogenaamde hoofdsoorten. Het gaat om de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Rondom de vondst van het eerste kievitsei wordt altijd strijd geleverd om de eer te mogen krijgen de vinder van het eerste Fryske Ljipaai van het jaar te zijn. Bij de andere drie soorten bestaat deze strijd niet, maar we vinden het als BFVW toch altijd interessant om te zien wanneer en door wie deze eerste eieren gevonden worden. 

Met de vondst en registratie van het eerst tureluurei van dit jaar is het kwartet voor 2022 weer vol! Vinder van het eerste tureluurei van 2022 is Kees Tjeerdema van Vogelwacht Makkum e.o. Hij registreerde met onze invoerapp op 6 april om vijf voor zeven 's avonds een 'ientsje' (één ei in een nest) van de tsjirk (tureluur)!

Van de kievit zijn dit jaar inmiddels al bijna 4000 nesten met eieren ingevoerd in het BFVW-systeem.

Hieronder het ientsje dat Kees vond. Op de andere foto (van Jappie Seinstra) een jong tureluurkuiken.

 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden