Nieuws

Lieuwe Meekma winnaar Boerefûgellânpriis 2023!

Biologisch boer Lieuwe Meekma uit Lollum is de winnaar van de allereerste Boerefûgellânpriis! Deze prijs wordt uitgereikt aan een boer die op eigen initiatief en op eigen kosten een paradijsje voor de weidevogels heeft gecreëerd. Tweede prijs was voor Gosse de Boer uit Drachtsterkompanije.

De jury, bestaande uit Albert v/d Ploeg (voorzitter Kollektivenberied Fryslân), Henk Minkes (waarnemend voorzitter BFVW afgelopen voorjaar) en Marco Hoekstra (bestuurslid Agrarisch Natuurfonds Fryslân) was onder de indruk van de werkwijze van boer Meekma, blijkt uit het jurycommentaar: 'De hiele pleats is greidefûgelfreonlik makke. Biologysk, krûderyk, hege wetterpeilen, let meane (beskermingsmaatregels binne hjirtroch eins net nedich!) rûge dong. De sifers jouwe oan dat de greidefûgels dit wurdearje!'

Meekma kreeg daarom donderdagmiddag de Boerefûgellânpriis overhandigd door Albert v/d Ploeg. De eerste prijs bestaat uit een cheque van 5000 euro, een zogenaamd 'hekbordje' en een tuinbeeldje van een kievit. Ook De Boer kreeg zijn tweede prijs (een cheque van 1500 euro en een tuinbeeldje) deze middag overhandigd. De jury prijst ook zijn inzet voor de vogels: 'dit is in boer dy’t in protte docht foar de greidefûgels, wy binne bliid dat der boeren binne dy’t dit út eigen beweging foar de greidefûgels oer hawwe'.

De Boerefûgellânpriis wordt beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân. Een nieuw fonds dat uitvoering geeft aan een regeling uit de Friese Weidevogelnota ter bescherming van eieren en kuikens van weidevogels. Het fonds wordt gedragen door de BFVW, het KBF en LTO Noord in opdracht van de Provincie. Naast de prijs geeft het fonds ook waarderingspremies uit voor boeren die besluiten het landwerk uit te stellen om de kuikens een kans te geven op te groeien, maar daarvoor geen aanspraak kunnen maken op een vorm van compensatie (zoals bijvoorbeeld in het anlb). Dit wordt het 'last-minute-spoor' genoemd. Afgelopen voorjaar kon door een bijdrage uit het fonds op ruim 76 hectare landbouwwerk worden uitgesteld ten gunste van de weidevogelkuikens. 

In de loop van dit najaar wordt bekend of het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân een vervolg krijgt in 2024.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden