Nieuws

Maaien en weidevogels

Op veel percelen wordt op dit moment gemaaid. Dat is best laat voor een eerste snee. Toch zijn er nog veel nesten en kuikens van weidevogels aanwezig. Voor hen is het maaimoment een gevaarlijk moment, maar je kunt als boer/loonwerker wel wat doen om de kans op overleven een stuk groter te maken. Laat je nazorger enkele dagen van tevoren weten dat je gaat maaien, de nazorger zorgt voor een markering van de nesten, zodat je er omheen kunt maaien. Volg verder deze tips:

  1. Maai overdag; ’s nachts maaien is uit den boze!
  2. Maai van binnen naar buiten (zodat kuikens kunnen ontsnappen)
  3. Gebruik een maaier met geringe werkbreedte
  4. Gebruik een wildredder (zodat vogels verjaagd worden vóór de maaier komt)
  5. Maai niet te snel, rijd langzaam.
  6. Maai bij voorkeur eerst een baan en verlaat daarna het perceel. Kom later terug; in de tussentijd zullen de weidevogels vanwege de ontstane onrust hun kuikens uit het perceel halen.
  7. Maai niet in combinatie met een kneuzer (als kuikens die boven in het gras zitten de maaibeurt overleven, overleven ze een kneuzer zeker niet). Indien kneuzen gewenst is, doe dit dan achteraf.
Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden