Nieuws

oproep aan kattenbezitters

Kuikens in het land, poes in de mand. Met deze slogan roepen verschillende natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân kattenbezitters op hun huisdier ’s nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig omdat weidevogelkuikens het slachtoffer worden van onze huisdieren. De Bond van Friese Vogelwachten is de trekker van de bewustwordingscampagne.

In deze spot vertelt Frans Kloosterman, voorzitter van de BFVW hoe belangrijk het is katten in het broedseizoen zoveel mogelijk (vooral 's nachts!) binnen te houden. 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden