Nieuws

OPROEP!

Momenteel is er veel jong leven in het boerenland. Bijvoorbeeld weidevogelkuikens, jonge hazen en reekalfjes. Een oproep aan boeren, loonwerkers en vogelwachters om extra alert te zijn. Samenwerking is de sleutel. Maak duidelijke afspraken over het landwerk. Dus op tijd zodat vrijwilligers hun beschermingswerk goed kunnen plannen en uitvoeren. Probeer nachtwerk te vermijden. En maai van binnen naar buiten en vooral niet te snel. Zo kunnen we samen vele jonge levens in de agrarische natuur redden!

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden