Nieuws

subsidie voor projecten rondom vergroten (betrokkenheid bij) biodiversiteit

Een bericht voor al onze vogelwachten: zijn jullie bezig met een plan of project om te zorgen voor meer biodiversiteit (bijvoorbeeld kruidenrijke mengsels die insecten voor de weidevogels opleveren of het uitdelen van huiszwaluw-kunstnesten in jullie dorp) of met een plan of project om meer mensen bij jullie werk voor de vogels te betrekken, kijk dan even goed naar onderstaand bericht van Provinsje Fryslân over financiële ondersteuning van dat soort projecten.

 

Heb jij een goed idee om planten en dieren in Fryslân een handje te helpen? Tot en met 30 september kan je subsidie aanvragen! Denk aan projecten als het verbeteren van kwetsbare plant- of diersoorten in een gebied, bodemonderzoek of het betrekken van mensen in jouw omgeving. In totaal is er 240.000,- beschikbaar. Meer info: www.fryslan.frl/subsidiebiodiversiteit

 


 
 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden