Nieuws

Sulveren Polske is voor Jasper Bauke Huitema (9) uit Easterein!

Tussen alle gemeente-eieren door was daar ineens net voor drie uur een telefoontje met de vraag of het jeugdei al gevonden was. Op dat moment was dat nog niet het geval, leermeester Gerard van Asselt werd helemaal enthousiast. Hij stond namelijk met Jasper Bauke Huitema bij een door de negenjarige gevonden kievitsei! Alle andere werkzaamheden bij de BFVW werden aan de kant geschoven, want het eerste jeugdei van Fryslân gaat altijd voor.

Aangekomen bij het perceel met plasdras bij Easterein, tezamen met BFVW-voorzitter Henk Minkes, kwam Jasper Bauke ons al ongeduldig tegemoet lopen. Na de nodige controle konden we Jasper gerust stellen; hij is de vinder van het eerste jeugdei Fryslân 2023 en dus de winnaar van het Sulveren Polske!
Jasper Bauke gaat altijd mee om te nazorgen met zijn vader of met Gerard en kan dus al heel goed zelf de nesten vinden. Hij moest wel toegeven dat dit ook een beetje geluk was, want hij kon het aan de 'ljippen' niet goed zien vanmiddag.

Na snel schakelen van boer Stefan Strikwerda, BFVW en Provinsje Fryslân kon Jasper Bauke al dezelfde middag om 17.30 gehuldigd worden op het erf van boer Strikwerda die het plasdrasperceel bij Easterein beheert. Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde het Sulveren Polske en een oorkonde, BFVW-voorzitter Henk Minkes verblijdde hem met een tas vol cadeautjes, waaronder een echte aaisikerspet.

Op de foto's Jasper Bauke bij het nestje, de felicitatie door Hoogland en door Minkes en een portret met leermeester Gerard van Asselt. Vol trots draagt Jasper Bauke de aaisikerspet die de hele verdere dag niet meer af is gezet.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden