Nieuws

TLC levert eerste grutto-ei van Frysân in 2021 op

Vorige week op 31 maart vond Hessel Meindertsma het eerste grutto-ei van Fryslân in 2021. Het lag op een perceel van de boerderij die nu door zijn zoon wordt gerund binnen vogelwacht Birdaard e.o.

 

Hessel en zoon werken op het land met wat Hessel TLC noemt: Tender, Love and Care voor de vogels. Zo zorgen ze voor een mozaïek aan maaihoogtes, beweiding (schapen en koeien) en kruidenrijk gras. Ook werken ze met randenbeheer (de perceelsranden worden minder bemest en later gemaaid).

 

Opvallend dat ook dit eerste grutto-ei, net als de eerste kievitseieren in het noorden van de provincie is gevonden.

 

 

Foto grutto: Herman Postma, foto eieren van vorig jaar.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden