Nieuws

Uilen geringd bij familie Kroes

Enige tijd geleden kwam er een verzoek op het Bondbureau in Wiuwert binnen van de familie Kroes uit Burum. Zij meldden een aantal broedende kerkuilen en vroegen zich af of deze konden of moesten worden geringd. De heren Pyt van de Polder en Rinse van der Veen hebben vanuit de commissie broedzorg van de BFVW een bezoek gebracht aan Burum. Men trof daar volgens Pyt een 5-tal slaperige uilen en enthousiaste mensen aan. In het bijzijn van jonge geïnteresseerden klaarden Pyt en Rinse dit ringersklusje. 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden