Nieuws

Uitzetten van weidevogels in Fryslân: een korte reflectie

Vanuit de algemene evaren zorg van de blijvende teloorgang van de weidevogels in Fryslân heeft de BFVW het plan opgevat om te kijken naar de mogelijkheden om in kansrijke weidevogelgebieden het herstel van de populatie te stimuleren door het bijplaatsen van in gevangenschap opgefokte kuikens. De focus zou daarbij moeten liggen op grutto’s en kieviten. Het TeamSkries van de RUG is gevraagd om, vanuit haar jarenlange ervaring met grutto-populatie-onderzoek en het opfokken van grutto’s, een voorstel uit te werken in hoeverre zo’n plan ook in Fryslân uitgevoerd zou kunnen worden.

 

Hieronder vindt u deze notitie

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden