Nieuws

Vaarvergadering met Wurkgroep Blaustirns

De mensen van onze Wurkgroep Blaustirns (werkgroep Zwarte Stern) zijn graag buiten in het veld bezig met de natuur. Vergaderen past daar slecht bij. Daarom organiseert de Wurkgroep eenmaal per jaar een Vaarvergadering met maaltijd. Tijdens een vaartocht met de elektrische rondvaartboot van It Fryske Gea, de Blaustirns (hoe toepasselijk) worden ervaringen uitgewisseld en tips doorgegeven, terwijl er ook voldoende tijd is om de prachtige natuur van Nationaal Park De Alde Feanen te bewonderen.

Gisteravond was het, na twee stille coronajaren, eindelijk weer zover. Om 18 uur verzamelden de leden zich op de Blaustirns en werden de touwen losgegooid. De tocht voerde langs twee Blaustirns-kolonies waar de vrijwilligers van deze groep nestvlotten uitleggen om de zwarte sterns nestelmogelijkheden te bieden (de natuurlijke nestmogelijkheden zijn vooral door het ontbreken van voldoende krabbescheer goeddeels verdwenen).

De eerste kolonie bleek mooi bezet met 32 broedparen. Voor de volgende kolonie moest even een eind gelopen worden vanaf de boot, maar dat bleek voor de meeste aanwezigen geen bezwaar. Na een prachtige wandeling waarbij veel vogelsoorten (rietzanger, rietgors, fuut, kokmeeuw, visdief, bruine kiekendief etc.) gespot werden, kwam de tweede kolonie in zicht. Hier bleek de bezetting iets minder (circa 15 broedparen), maar het is nog vroeg in het seizoen voor de blaustirnsen, dus misschien komen er nog meer bij. Of ze hebben zich gevestigd in een van de twee nieuw aangelegde locaties in de buurt.

'Een prachtige avond' zo was het algemene oordeel achteraf, met dank aan Marten Sikkema voor de organisatie en aan de vrijwilligers van It Fryske Gea voor hun vaarkunsten!

Foto 4, blaustirns op nest is van Albert Wester, overige foto's BFVW

Meer informatie:
Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden