Nieuws

Vervolgondersteuning WBTR

Vervolgondersteuning WBTR

In de zomer heeft de BFVW een Webinar georganiseerd over een nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen, namelijk de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Meer informatie over deze wet en het webinar: https://www.friesevogelwachten.nl/nl/nieuws/bfvw-actueel/webinar-wbtr.html

Op grond van de WBTR zijn stichtingen en verenigingen o.a. verplicht om in hun statuten extra regelingen op te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van tegenstrijdig belang en beperking meervoudig stemrecht. Als de huidige statuten deze regelingen niet bevatten, dan moeten deze bij de eerstvolgende wijziging van de statuten worden opgenomen. Het is dus niet nodig de statuten onmiddellijk te wijzigen. Maar het is wel verstandig de bestaande statuten van jullie vogelwacht te (laten) controleren op deze regelgeving.  

Inschrijving KVK
Tijdens het Webinar kwam naar voren, dat een aantal wachten niet op de juiste manier stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Door correcte inschrijving beperken bestuursleden hun aansprakelijkheid.

Aanbod BFVW
KVK, WBTR, statuten…. Waarschijnlijk wil je hier als bestuurder van de vogelwacht niet teveel tijd en geld aan spenderen. Samen met notaris Slagman willen wij daarom helpen.

Wat bieden wij:   

 • Het kosteloos controleren van de statuten op basis van de WBTR
 • Het kosteloos controleren en eventueel aanpassen van de KVK-gegevens
 • Voordelige wijziging:
  Mocht het nodig zijn om jullie statuten te wijzigen, dan kunnen jullie gebruik maken van een vast format die door Notaris Slagman en de BFVW wordt opgesteld. Zaken die vaker wijzigen kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. Hierdoor kunnen de kosten relatief laag worden gehouden en wordt een bedrag van € 325,- (all-in) gerekend.

Meedoen?
Om gebruik te maken van het aanbod zijn de volgende gegevens nodig:

 • Voor controle statuten op basis van de WBTR
  Kopie huidige statuten
 • Controleren + eventueel aanpassen KvK-gegevens
  - NAW-gegevens bestuurders + functie
  - Kopie ID bestuurders

  Vervolgens kunnen jullie zelf beslissen of jullie gebruik willen maken van het aanbod de statuten te wijzigen.

 

Vragen?
René van Dam
r.vandam@bfvw.nl
06-11025751

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden