Nieuws

Vogelwachters helpen vogels de winter door

Winter in Fryslân! Sinds vele jaren eindelijk weer eens echte winterse omstandigheden. Helaas hebben vogels in Fryslân het nu moeilijk. Zeker nu de vorst naar verwachting nog zeker 5 dagen aanhoudt. Daarom vragen de Bond Friese VogelWachten en de bij haar aangesloten vogelwachten extra aandacht voor de vogels de komende tijd.

De BFVW stelt indien nodig aan al haar 108 vogelwachten 10 kilogram wintervoer beschikbaar voor watervogels als waterral en roerdomp. De vogelwachten kunnen daarmee vogels in het buitengebied bijvoeren. Hierbij wordt samengewerkt met de de Fûgelhelling in Ureterp.

Verder roept de BFVW alle tuin- en balkonbezitters op om de vogels een helpende hand toe te steken. Concreet kunnen de inwoners van Fryslân vogels tijdens winterse omstandigheden helpen met de volgende acties:

 • Hang vetbollen, pinda’s en zaden op: hiervan profiteren diverse mezen, ringmussen en soms ook de vink-achtigen.
 • Bied zaden, broodkruim ed. aan op voertafels: roodborst, winterkoning, merel, huismus en natuurlijk ook de al genoemde vogelsoorten zullen hier op af komen. Ook appels e.d. doen het op de voertafel goed, zeker de lijsterachtigen houden hiervan.
 • Vocht: Sneeuw wordt door vogels gebruikt als waterbron. Is alles bevroren dan is water aanbieden een optie, zet het op een beschutte plek en dek de drinkbak af met gaas, zodat de vogels niet kunnen badderen. Voeg nooit zout toe aan het water! Daar kunnen de vogels ziek van worden.
 • Bied schuilplaatsen aan: vogels hebben belang bij plekjes waar ze kunnen schuilen. Maak je vogelhokjes schoon, daar maken ze graag gebruik van om de nacht door te komen. Andere luwe plekken kunnen daar ook voor gebruikt worden.
  De katten uit de tuin met vogels weren. Daardoor creëer je rust bij de voorplek.
  Meld zorgwekkende situaties van vogels in het buitengebied bij uw lokale vogelwacht: de vogelwacht kan inschatten of en hoe er hulp moet worden geboden.
  Meld zieke vogels rechtstreeks bij de Fûgelhelling in Ureterp (0512 514 328) of de Fûgelpits in Moddergat (0519 321 591).
   

Met elkaar helpen we de vogels de winter door!

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden