Nieuws

week 2 van de fotowedstrijd

Doe ook mee aan de Fûgelfotowedstrijd en maak kans op een ticket voor de opening van 'Gruttoland'. Deel je mooiste plaatje in het bericht op onze FB Pagina of stuur hem naar info@anf.nl zodat iedereen er van kan genieten!

Vogel van de week nr. 9: Krakeend - Mareca strepera

De krakeend is ongeveer even groot als de wilde eend, maar de woerden (mannetjes) zijn heel anders gekleurd. De krakeend-woerd is vooral grijsgekleurd met een opvallend zwart achterwerk en witte spiegels op de vleugels die ook vaak zichtbaar zijn als de vogel zwemt. Het gaat goed met de krakeend in Fryslân en in de rest van Nederland, al tientallen jaren nemen de aantallen van zowel broedende als overwinterende vogels toe. Grootste kans om krakeenden te zien heb je in de nazomer en vroege herfst als onze eigen krakeenden bezoek krijgen van vele doortrekkers. Zij tanken hier bij (vooral bladen, stengels en zaden, maar ook insecten en weekdieren) en een deel trekt dan door naar zuidelijker gebieden. Om een krakeend te kunnen fotograferen heb je de meeste kans bij meren en vaarten met soortenrijke oevers. Ook bij waterbouwwerken als dammen en taluds kun je ze treffen, ze eten daar van de algen en wieren die op de waterlijn groeien.

Foto's van de nr.10 Visdief zijn ook nog steeds welkom!

De fotowedstrijd is een initiatief van Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Bond Friese Vogelwachten - BFVW 

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden