Nieuws

Weidevogels in Fryslân - Jaarbericht 2020

Op 23 oktober presenteerden de partners van het Olterterpoverleg voor de tweede keer de gezamenlijke weidevogelcijfers van het afgelopen broedseizoen. Dit project stond weer onder leiding van de BFVW en werd uitgevoerd in samenwerking met de agrarische collectieven (Kollektiven Beried Fryslân, KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de 3 terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). Het eindresultaat is een jaarbericht van 8 pagina's waarin partijen uitleg geven over het weidevogelseizoen 2020. Door op de afbeelding te klikken kunt u de tweede jaargang van het Jaarbericht bekijken.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden