Nieuws

Weidevogels in Fryslân - Jaarbericht 2021

Donderdagmiddag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het Jaarbericht 2021 - Weidevogels in Fryslân overhandigd. Dit gebeurde in de ‘jarige’ Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Tijdens het samenstellen van het Jaarbericht werd voor de redactie al snel duidelijk dat we in deze uitgave kunnen terugkijken op een zeer succesvol seizoen. Uit de tellingen blijkt namelijk dat er genoeg kuikens groot geworden zijn om de gruttopopulatie in stand te houden. Het broedsucces van de grutto kwam dan ook ruimschoots uit in de categorie ‘voldoende’.

Het Jaarbericht is samengesteld door een redactie van zes personen, ieder vertegenwoordiger van de eigen organisatie. It Fryske Gea, Sovon, Kollektiven Beried Fryslân, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verzamelen onder leiding van de BFVW alle cijfers van het afgelopen seizoen om een overzicht van alle meldingen uit de provincie te kunnen geven. 

Uit het Jaarbericht, dat gebaseerd is op de verzamelde data en op interviews met tellers, blijkt verder de grote waarde van water voor de weidevogels. Het vele regenwater zorgde er in het voorjaar van 2021 voor dat het waterpeil in de hele provincie hoog stond. Gevolg hiervan is dat er voor de weidevogels voldoende voedsel beschikbaar was, dat door de natte zachte bodem ook bereikbaar was voor de gevoelige snavels. Bovendien werd de grasgroei door de natte omstandigheden vertraagd, waardoor boeren pas laat konden maaien. Waar de weidevogels profiteren van de nattigheid, houden grondpredatoren als vos en steenmarter niet van natte voeten. En dat is dan weer een veilig idee voor weidevogelouders!

 

Het volledige Jaarbericht is in te zien door op onderstaande afbeelding te klikken: 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden