Nieuws

Wulp in Drenthe gevolgd met zenders

Van alle steltlopers die in Nederland als weide- en akkervogels beschermd en geteld worden, is de wulp de grootste. Ook deze soort heeft het zwaar door te weinig geschikte leefgebieden en een te hoge predatiedruk. In Fryslân worden door onze vogelwachten ieder jaar rond de 40 broedparen gemeld. Hieronder een link naar een verslag vanuit Drenthe, waar de wulp door Landschapsbeheer Drenthe en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels de afgelopen jaren extra werd beschermd en gemonitord. Ook uit dit verslag komt naar voren dat vooral kuikens van weidevogels moeite hebben om groot te worden. En waar we een nest met eieren nog wel kunnen beschermen tegen landwerk (markeren) of predatie (door rasters ed.), zijn juist die kuikens zo lastig te lokaliseren en dus te beschermen.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27985 

 

foto: Herman Postma

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden