Over BFVW

Henk Minkes

Commissie broedzorg

Henk Minkes, 66 jr, getrouwd, 3 kinderen.

Beroep: gepensioneerd

Binnen het bestuur heb ik de taak de commissie briedsoarch te vertegenwoordigen. De activiteiten van deze commissie beslaan in principe alle vogels met uitzondering van de weidevogels.

Zoals zwarte stern, uilen en zwaluwen. Maar ook het uitzetten van allerlei nestkasten hoort hierbij, evenals het inventariseren van de gegevens van de verschillende activiteiten met behulp van de app.

Ik ben van origine ljipaaisiker, maar al jaren, ook vanwege mijn voorzitterschap van Fûgelwacht Trynwâlden, breder geïnteresseerd in vogels.

Hierbij speelt bij mij de opvatting dat dit onderdeel van de schepping is een belangrijke rol.