Over BFVW

Marijke Rijpkema-Elshof

Commissie educatie

Ik ben Marijke Rijpkema, geboren in Tjerkgaast op 22 febr. 1967. Ben ondernemer en heb samen met echtgenoot Peter een melkveebedrijf in Broek. Na een periode van actief te zijn in het bestuur van de plaatselijke vogelwacht, ben ik gevraagd om deel te nemen in het hoofdbestuur van de BFVW. Dit vond ik een enorme eer en uitdaging om als secretaris en ook in het dagelijks bestuur mee te draaien.

De greidefugel is voor mij de vogel die in onze Fryske greide hoort en dat we daar zuinig op moeten zijn. Heel belangrijk vind ik ook de goede verhouding en samenwerking tussen nazorger en boer, samen op de nesten passen! Wat zou het mooi zijn als elke agrariër ‘iets’ aan weidevogelbeheer zou doen, zoals laat maaibeheer, gedeeltelijk kruidenrijk gras inzaaien, plasdras of randenbeheer.

Alle beetjes helpen en samen de schouders eronder!

Deel deze pagina